Nahý, holý pozorovatel vznáší se v prostoru a čase, aniž by se dotýkal pevné půdy či jiného materiálu. Vše proudí, vznáší se, ubíhá. Pozorovatel je jedinou konstantou děje v okamžiku. V tento okamžik existuje pozorování. Nic jiného není.